STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

Statybos darbų valdymas – statinio statybos darbų organizavimo būdas, kai statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio statybos valdytojas, pavedimo sutarties, tarp įgaliotojo – statytojo (užsakovo) ir įgaliotinio – statinio statybos valdytojo, pagrindu.

Statinio statybos valdytojas – įmonė, veikianti kaip įgaliotojo – statytojo (užsakovo) įgaliotinis, valdantis statinio statybą, organizuojantis statinio statybos ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka ji ar pasamdyti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.

Statybos projektų organizavimo ir valdymo paslaugos:

  • Užsakovo interesų atstovavimas derybose su Rangovais;

  • Statybos dokumentų parengimas ir jų kontrolė;

  • Statybos darbų konkursų organizavimas ir valdymas;

  • Statybos projekto valdymas nuo statybos paruošiamųjų darbų iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti;

  • Statybos darbų, finansinių grafikų sudarymas ir valdymas;

  • Sąmatų sudarymas;

  • Konsultacijos statybos investicijų, statybos darbų ir valdymo klausimais;

  • Statybos ir nekilnojamojo turto konsultacijos teisiniais klausimais;

  • Pastatų, patalpų būklės įvertinimas, pateikiant specialisto ataskaitą;

  • Statybos konsultacijos.