ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITAS:

Energijos vartojimo auditas – auditas, numatantis išsamų veiksnių, darančių įtaką objekto energijos ir šalto vandens sąnaudoms, tyrimą, panaudojant matavimo prietaisus, energijos ir šalto vandens sąnaudų skaičiavimo metodikas ir pateikiant pasiūlymus ekonomiškai pagrįstoms energijos ir šalto vandens taupymo priemonėms įgyvendinti.

Energetinis auditas (energijos vartojimo auditas) ruošiamas, norint gauti finansinę paramą iš ES struktūrinių fondų ar valstybės finansavimo programų, taip pat kitų, skatinančių energijos vartojimo efektyvumo didinimą, būsto ir viešojo sektoriaus programų.

Audito atlikimo pastatuose etapai:

  1. Objektą apibūdinančių įvesties duomenų surinkimas;
  2. Energetinių parametrų matavimai;
  3. Energijos, šalto vandens sąnaudų ir išlaidų techninė analizė, energijos ir šalto vandens sąnaudų balansų sudarymas;
  4. Šilumos energijos faktinių sąnaudų patalpų šildymui perskaičiavimas norminiam šildymo sezonui;
  5. Energijos ir šalto vandens taupymo priemonių parinkimas ir galimų sutaupymų nustatymas;
  6. Pastato šilumos energijos sąnaudų balanso sudarymas;
  7. Energijos ir šalto vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas;
  8. Audito ataskaitos parengimas.