LAUKO IR VIDAUS DUJOTIEKIS

Visi dujotiekio tinklai turi būti projektuojami ir statomi tik vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, teisės aktais bei kitais norminiais techniniais dokumentais.

Naujų būsimų buitinių dujų vartotojų prisijungimo prie dujų sistemos procedūra:

1. Pateikiamas prašymas AB „ESO“, pridedami dokumentai:

    • Situacijos planas (VĮ Registrų centras užregistruoto Žemės sklypo planas su sklypo ribomis ir su pageidaujama dujotiekio įvado įrengimo vieta);

    • VĮ Registrų centro pažymėjimas / nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie nuosavybės teisę į įregistruotą žemės sklypą;

    • VĮ Registrų centro pažymėjimas / nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie nuosavybės teisę į įregistruotus statinius (jeigu yra registruoti) arba dokumentas, leidžiantis pradėti statybą);

    • Dujotiekio projektas (jeigu yra).

2. Prašymas išnagrinėjamas ir būsimas vartotojas informuojamas apie dujotiekio prisijungimo sąlygas.

3. Jei prisijungimo sąlygos būsimam dujų vartotojų priimtinos, jis pasirašo naujojo vartotojo sistemos Prijungimo sutartį ir sumoka sutartyje nurodytą prisijungimo įmoką.

4. Vartotojas už savo lėšas, laiku (laikantis sutarties terminų) įsirengia vartotojo dujų sistemą. Pagal gautas iš AB „ESO“ prisijungimo sąlygas, pas nustatyta tvarka atestuotas įmones užsako vartotojo dujų sistemos projektavimo ir statybos darbus.

5. AB „ESO“, konkurso būdu išrinktas Rangovas, atlieka dujų skirstymo sistemos iki būsimo vartotojo sklypo ribos projektavimo ir statybos darbus.

6. Jei pastatytos skirstymo sistemos ilgis skiriasi nuo planuotos pastatyti daugiau kaip 1 m, įmoka vartotojui perskaičiuojama. Būsimas vartotojas pasirašo atsakomybės ribų aktą ir užsako dujų paleidimą į vartotojo sistemą. AB „ESO“, jei reikia, grąžina patikslintos prijungimo įmokos dalį. Pateikia pasirašyti dujų sistemų atskyrimo atsakomybės ribų aktą ir pažymą apie pasirengimą sujungti sistemas, pateikia sąskaitą už dujų paleidimą.

7. Vartotojas sumoka už dujų paleidimą ir sudaro sutartį dėl gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo. Ši sutartis sudaroma su pasirinkta gamtinių dujų tiekimo įmone, kad įrengtą vartotojo dujų sistemą būtų galima užpildyti gamtinėmis dujomis ir vartoti gamtines dujas.

8. Suderintu laiku, patikrinamas vartotojo dujų sistemos sandarumas, įrengiamas dujų apskaitos prietaisas, sujungiamos dujų sistemos. Vartotojo dujų sistema užpildoma gamtinėmis dujomis. Surašomi ir išduodami dujų paleidimo aktai.

Konsultuojame visais dujų sistemų projektavimo, įrengimo, reikalingų dokumentų pateikimo ar kitais rūpimais klausimais.