LAUKO IR VIDAUS VANDENTIEKIS, NUOTEKOS

Pastato vandentiekis tai inžinerinė sistema, paprastai susidedanti iš įvado, vandens apskaitos mazgo ir tiekiamojo vamzdyno su ėmimo, uždarymo ir reguliavimo čiaupais; pagal aplinkybes, joje dar gali būti vandens slėgio didinimo bei palaikymo įrenginiai (siurbliai, bakai), atsargos bakai, vandens savybių keitimo įrenginiai, įrenginių valdymo aparatūra. Pastato vandentiekis turi būti sudaromas tik iš elementų, reikalingų normaliam visų ėmimo čiaupų ir vandens imtuvų veikimui.

Pastato vandentiekis projektuojamas taip, kad vanduo būtų tiekiamas į visus ėmimo taškus, atsižvelgiant į slėgį, debitą, vartojamo vandens savybes ir pastato naudojimo paskirtį. Vamzdžiai ir jungliai parenkami tokie, kad projektuojamas vandentiekis galėtų veikti 50 metų ir ilgiau, atsižvelgiant į tinkamą priežiūrą ir savitas veikimo sąlygas.

Pastato nuotekų šalintuvas turi būti suprojektuotas ir sumontuotas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą pastato naudojimo trukmę užtikrintų esminius nuotekų šalintuvo, kaip pastato dalies (inžinerinės sistemos) reikalavimus bei nuo nuotekų šalintuvo priklausančius viso pastato (jo dalies) esminius reikalavimus.

Atliekami darbai:

  • Vandentiekio įvado, trasos ir vandens apskaitos mazgo ir sistemos vietos parinkimas.

  • Šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemos ir schemos parinkimas.

  • Karšto ir šalto vandentiekio tinklų skaičiavimas.

  • Vandens šildytuvų parinkimas.

  • Vidaus ir lauko nuotekų tinklų projektavimas.

  • Gamybinių, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų skaičiavimas.

  • Techninių ir (ar) prisijungimo sąlygų užsakymas, kitų reikalingų dokumentų ruošimas.

  • Projektų įforminimas ir perdavimas užsakovui.