BIM PROJEKTAVIMAS

BIM (angl. Building Information Modeling, liet. SIM arba statinio informacinis modeliavimas) – funkcinis ir fizinis objekto atvaizdavimas skaitmeninėje erdvėje.namrc

Pastato informacijos modelis – tai objekto informacija, kuri padeda suprasti pastatą per skaitmeninį modelį, kuri panaudojama sprendimams priimti viso pastato egzistavimo – gyvavimo ciklo metu. Pačio modelio kūrimas ir gaunama informacija padeda visiems šio projekto dalyviams optimizuoti susijusius veiksmus, keistis informacija ir lengvai peržiūrėti kuriamą pastato modelį bet kuriuo laiku, vykdant projekto monitoringą. BIM pasekmė – sukuriama didelė visumos modeliavimo-projektavimo vertė su labai mažomis projektavimo paklaidomis įgyvendinant projektą.